Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Ο δικτυακός τόπος www.shoeaholic.gr, δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της εταιρίας υπό τον διακριτκό τίτλο «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ» με ΑΦΜ 104944970 , η οποία και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.shoeaholic.gr , μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

 

 

Πρόσβαση/Επικοινωνία

 

Η εταιρία «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ» παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.shoeaholic.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου,με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλoνται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου.Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.shoeaholic.gr» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.shoeaholic.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδυκτιακού τόπου www.shoeaholic.gr έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ» και του διαδικτυακού τόπου www.shoeaholic.gr  , στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, και διευθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.shoeaholic.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη /χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο , στη βάση της μεταξύ τους σύμφωνίας.

 

 

 

Εγγραφή χρήστη/Δημιουργία Λογαριασμού

 

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.shoeaholic.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.shoeaholic.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .   

 

Εγγραφή (δημιουργία μέλους) :Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διέυθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμός Τηλεμεμοιότυπου (fax), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Προόσβασης). Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό. Ο πελάτης επίσης μπορεί να επιλέξει κατά το στάδιο της εγγραφής και αφού συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία.

 

 

Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

 

O επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα στοιχεία που προβλέπονται στην αντίστοιχη φόρμα (η οποία βρίσκεται στο εικονίδιο «Εγγραφή στο newsletter» ). Ο επισκέπτης ζητείται να συμπληρώσει το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) , ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

 

Δημιουργία λογαριασμού :Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του www.shoeaholic.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης/χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.shoeaholic.gr, θα παραλάβει μέσω e-mail επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του κωδικού πρόσβασης καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account).Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

 

Ο επισκέπτης /χρήστης/πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο shoeaholic.gr, , αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.shoeaholic.gr ως εγγεγραμμένο μέλος/ ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη/χρήστη,ο Πελάτης/χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το shoeaholic.gr  να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση.

 

Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

 

Παραγγελία/Πληρωμή

 

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

 

 

Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα shoeaholic.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του:  Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι» , ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ...) εν συνεχεία ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας(περί νομικών προσώπων) Aριθμός Τηλεφώνου, Διέυθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμός Τηλεμεμοιότυπου (fax), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Κάρτας Μέλους. Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.

Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος ) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

 

Πληρωμή:  Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέξατε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.shoeaholic.gr , κατ’ επιλογή του πελάτη :

 

Α.Αντικαταβολή (Μετρητά στη παράδοση- «χέρι με χέρι»)

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή του πακέτου σας. Η επιλογή της αντικαταβολής έχει επιπλέον χρέωση 1.5€ .

 

Β.Paypal

Όταν χρησιμοποιείτε PayPal, οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ στο www.shoeaholic.gr.  H PayPal κρυπτογραφεί και προστατεύει τον αριθμό της κάρτας σας.

 

Γ.Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Εφόσον επιλέξετε την καταβολή του τιμήματος  με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα email με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking, τηλεφωνικώς ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

Δ. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Xρησιμοποιώντας την μέθοδο ανακατεύθυνσης όπου ο χρήστης ανακατευθύνεται στο site της Alpha Bank, ώστε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

 

 

 

Το shoeaholic.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

 

Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης /Παραλαβής) :

 

Οι αποστολές εκτελούνται εντὀς 24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης των αποστολών κυμαίνεται σε δύο ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται με την Γενική Ταχυδρομική ή την ΕΛΤΑ κούριερ πόρτα πόρτα, για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο του πελάτη. Για δυσπρόσιτες περιοχές και νησιωτικούς προορισμούς ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επιμηκυνθεί έως 5 ημέρες.

 

Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια  του Σαββατοκύριακου εκτελούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο πελάτης θα ενημερώνετε με e-mail για την πρόοδο της παραγγελίας του.

 

Επιστροφή /Αλλαγή /Αντικατάσταση

 

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το site shoeaholic.gr μπορούν να επιστραφούν για αντικατάσταση/αλλαγή με μεγαλύτερο ή μικρότερο νούμερο ή αλλαγή/αντικατάσταση στην επιλογή του προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα. Το κατάστημα επίσης επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρημάτων.

 

 

 

Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το προϊόν  που αγοράσατε και δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ» τηλεφωνικά ή με το shoeaholic.gr μέσω e-mail, στοιχεία που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας shoeaholic.gr  , εντός 14 ημερών από την παραλαβή (για αντικατάσταση με άλλο προϊόν ή αλλαγή στο νούμερο) .

 

 

 

Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής ( τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 7 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή με το shoeaholic.gr  μέσω e-mail  για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, έχοντας το δικαίωμα να επιλέξει  κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας.

 

Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Αν για οποιοδήποτε λόγο η εξωτερική σακούλα συσκευασίας έχει χαθεί, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη σακούλα της επιλογής σας, έτσι ώστε να προστατεύεται επαρκώς η εσωτερική συσκευασία.

 

Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έλαβε ο πελάτης με την παραλαβή του.

 

Το δεύτερο προϊόν που ο πελάτης επέλεξε για την αλλαγή θα αποστέλλεται αφού παραληφθεί το αρχικό και εφόσον το κατάστημα ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (να μην έχει γίνει χρήση του ή να έχει υποστεί φθορές).

 

 

 

Επιστροφή χρημάτων

 

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων ακολουθείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

 

- Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία που είχε κατά την παραλαβή από τον πελάτη.

 

- Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (όπως είχε κατά το χρόνο της παράδοσης στο πελάτη) και να μην έχει υποστεί φθορές ή άλλα ελαττώματα.

 

- Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το κατάστημα ή μέσω e-mail με την ιστοσελίδα shoeaholic.gr (στοιχεία που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία»») εντός 3 ημερών από τη παραλαβή.

 

- Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (απόδειξη, τιμολόγιο).

 

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων ημερών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης . Ο πελάτης θα επιβαρύνεται εξ'ολοκλήρου με τα έξοδα της μεταφορικής εταιρείας (αρχικής αποστολής και επιστροφής του προϊόντος).

 

 

 

Λανθασμένη αποστολή

 

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να  ενημερώσει τηλεφωνικά ή με e-mail, το κατάστημα ή το shoeaholic.gr αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 3 ημερών από την παραλαβή. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

 

 

 

Προσφορές και εκπτώσεις

 

Οι προσφορές του καταστήματος  αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.shoeaholic.gr , στο εικονίδιο «Προσφορές». Στις προσφορές δεν γίνονται δεκτές αλλαγές και δεν ακολουθείται πολιτική επιστροφής χρημάτων. Στην περίοδο των εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται κανονικά αποδεκτές.

 

Υπενθυμίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω  του www.shoeaholic.gr  με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ», που εδρεύει στο Δήμο Φαιστού Κρήτης (οδός Λογίου αρ. 14, Μοίρες)», εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες επιστροφής.

 

 

 

Tιμές/Έξοδα Μεταφοράς- Φ.Π.Α

 

 

Οι δαπάνες μεταφοράς/ έξοδα αποστολής βαρύνουν το κατάστημα μας (κατάστημα παραγγελίας) για αποστολές εντός Ελλάδος,

 

 

 

Για αποστολές σε Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής **15.5 ευρώ** και ο τρόπος πληρωμής είναι το PayPal. Το κόστος μπορεί να αυξηθει ανάλογα το συνολικό βάρος της παραγγελίας και κατόπιν συνεννοήσης με τον πελάτη. 

 

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να αλλάξει το προϊόν και εφόσον δεν έχει γίνει οποιαδήποτε χρήση του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβολή της αρχικής του κατάστασης (φθορές κ.λπ.), με δήλωσή του στο κατάστημα παραγγελίας, εντός 14 ημερών από την παραλαβή, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής. Ο πελάτης/αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το κατάστημα ή μέσω e-mail με το www.shoeaholic.gr,  για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής ,μέσω των στοιχείων που αναρτώνται στο εικονίδιο «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας .

 

Οι τιμές των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα. Το ποσό του ΦΠΑ υποδεικνύεται κατά την επιλογή του προϊόντος από τον Πελάτη. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης.

 

 

To shoeaholic.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αλλά τα ήδη παραγγελθέντα προϊόντα θα τιμολογούνται με την τιμή που ίσχυε κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας.

 

 

 

Προσωπικά δεδομένα

 

Η χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε αποσκοπεί την εκπληρώση της τυχόν εμπορικής συναλλαγής που επιθυμείτε με το κατάστημά μας καθώς και την αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές προσφορές και πληροφορίες ενδέχεται να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Η αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαρα